Info fra viltnemnda

Her er diverse informasjon fra viltnemnda.


Fellingsavgiftene for 2021 er slik:

Voksen hjort: 440 kr pr. felte dyr. Hjort kalv: 260 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 570 kr pr. felte dyr. Elg kalv: 330 kr pr. felte dyr.

Kalv som er godkjent som skarpkalv er fritatt for fellingsavgift. Nedklassifiserte ungdyr blir fakturert som kalv.

Brev utsendt til alle vald og hjorteviltområder før jakta 2021:

Informasjonsbrev til valdansvarlige og ledere i hjorteviltområder 2021.pdf

Her finner du informasjon om vårtelling av hjort, og felling av hjort, elg og rådyr i kommunen.

Vårtelling_Fellinger_mm_2008-2021_Hjemmeside.pdf

Her er huskeliste i forbindelse med skadeskyting.

Huskeliste_Ettersøk_Surnadal.pdf