Info fra viltnemnda

Her er diverse informasjon fra viltnemnda.


Fellingsavgiftene for 2019 er slik:

Voksen hjort: 410 kr pr. felte dyr. Hjort kalv: 240 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 540 kr pr. felte dyr. Elg kalv: 310 kr pr. felte dyr.

Kalv som er godkjent som skarpkalv er fritatt for fellingsavgift. Nedklassifiserte ungdyr blir fakturert som kalv.

Brev utsendt til alle vald og hjorteviltområder før jakta 2019:

Informasjonsbrev til valdansvarlige 2019.pdf

Her finner du informasjon om vårtelling av hjort, og anna info om hjort, elg og rådyr i kommunen.

Vårtelling_Felling_2018.pdf

Her er huskeliste i forbindelse med skadeskyting.

Huskeliste_Ettersøk_Surnadal.pdf