Info fra viltnemnda

Her er diverse informasjon fra viltnemnda.


Fellingsavgiftene for 2020 er slik:

Voksen hjort: 420 kr pr. felte dyr. Hjort kalv: 250 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 550 kr pr. felte dyr. Elg kalv: 320 kr pr. felte dyr.

Kalv som er godkjent som skarpkalv er fritatt for fellingsavgift. Nedklassifiserte ungdyr blir fakturert som kalv.

Brev utsendt til alle vald og hjorteviltområder før jakta 2020:

Informasjonsbrev til valdansvarlige 2019.pdf

Her finner du informasjon om vårtelling av hjort, og anna info om hjort, elg og rådyr i kommunen.

Vårtelling_Felling_2018.pdf

Her er huskeliste i forbindelse med skadeskyting.

Huskeliste_Ettersøk_Surnadal.pdf