Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betales av felte dyr, av hjort og elg. Viltnemnda fastsetter satsene hvert år.

Fellingsavgiftene for 2022 er slik:

Voksen hjort: 450 kr pr. felte dyr. Hjort kalv: 270 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 580 kr pr. felte dyr. Elg kalv: 340 kr pr. felte dyr.

Kalv som er godkjent som skarpkalv er fritatt for fellingsavgift. Nedklassifiserte ungdyr blir fakturert som kalv.