Vårtelling hjort

Vårtelling av hjort i 2022 ble gjennomført disse datoene:

  • Torsdag 22. mars, kl. 21 - 23.

  • Tirsdag 19. april, kl. 21 - 23.

  • Tirsdag 28. april, kl. 21 - 23.

Resultat av vårtelling i 2022 og tidligere år:

Vårtelling_Fellinger_mm_2008-2021_Hjemmeside.pdf