Intern plan

Her finner du "Plan for hjortevilt for Årnes-Glærum hjorteviltområde, for perioden 2017 - 2019.

Plan for hjortevilt, Årnes-Glærum Hjorteviltområde_Vedtatt_27022018.pdf