Intern plan

Her finner du "Plan for hjortevilt for Årnes-Glærum hjorteviltområde,  for perioden 2020 - 2023.

Plan for hjortevilt, Årnes-Glærum Hjorteviltområde_Vedtatt_27022018.pdf