Info fra viltnemnda

Brev utsendt til alle vald og hjorteviltområder før jakta 2023:

Informasjonsbrev til valdansvarlige og ledere i hjorteviltområder 2021.pdf

Her finner du informasjon om vårtelling av hjort, og felling av hjort, elg og rådyr i kommunen.

Vårtelling_Fellinger_mm_2008-2021_Hjemmeside.pdf

Her er huskeliste i forbindelse med skadeskyting.

Huskeliste_Ettersøk_Surnadal.pdf