Bestandsplan

Her finner du Bestandsplan for hjortvilt i Surnadal storviltvald, for perioden 2020 - 2023.

Plana er vedtatt på årsmøte i Surnadal storviltvald den 16.06.2020.

Bestandsplan_Surnadal_storviltvald_2020-2023_vedtatt_16-06-2020.pdf


Første planperiode:

Her finner du Bestandsplan for hjortvilt i Surnadal storviltvald, for perioden 2017 - 2019.

Plana er vedtatt på stiftelsesmøtet i Surnadal storviltvald den 18.05.2017 og godkjent av Surnadal kommune den 07.06.2017.

bestandsplan-surnadal-storviltvald,godkjent-viltnemnda_07-06-2017.pdf