Bestandsplan

Her finner du Bestandsplan for hjortvilt i Surnadal storviltvald, for perioden 2017 - 2019.

Plana er vedtatt på stiftelsesmøtet i Surnadal storviltvald den 18.05.2017 og godkjent av Surnadal kommune den 07.06.2017.

bestandsplan-surnadal-storviltvald,godkjent-viltnemnda_07-06-2017.pdf