Vedtekter

Her er vedtektene til Surnadal Storviltvald.

Vedtekter for Surnadal storviltvald, vedtatt på årsmøtet 19-04-2018.pdf