Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betales av felte dyr, av hjort og elg. Kommunen fastsetter satsene hvert år.

Fellingsavgiftene for 2023 er slik:

Voksen hjort:  480 kr pr. felte dyr.                             Hjort kalv:         290 kr pr. felte dyr.

Voksen elg:      620 kr pr. felte dyr.                             Elg kalv:               370 kr pr. felte dyr.

Kalv som er godkjent som skarpkalv er fritatt for fellingsavgift.  Nedklassifiserte ungdyr blir fakturert som kalv.