Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betales av felte dyr, av hjort og elg. Kommunen v/Formannskapet fastsetter satsene.

Fellingsavgiftene for 2024 er slik:

Voksen hjort:  480 kr pr. felte dyr.                             Hjort kalv:         290 kr pr. felte dyr.

Voksen elg:      620 kr pr. felte dyr.                             Elg kalv:               370 kr pr. felte dyr.


For kalv som blir klassifisert som skrapdyr skal det betales en fellingsavgift på kr 0,- Dette gjelder skrapkalv både av hjort og elg.

For ungdyr som blir nedklassifisert til kalv skal det betales fellingsavgift for kalv. Dette gjelder ungdyr både av hjort og elg.