Info fra styret

Her finner du informasjon fra styret i Surnadal Storviltvald.

2024:

Ny bestandsplan for hjortevilt i Surnadal storviltvald for perioden 2024 - 2027 er nå godkjent av årsmøte og av Surnadal kommune.
Planen finner du under menyen Bestandsplan.


På årsmøte den 29.04.2024 ble det vedtatt nye regeler for felling av elg:

NYE REGLER FOR FELLING AV ELG

Årsmøtet fattet slik vedtak den 29.04.2024:

1) Alle elgokser som har 6 tagger eller mer er fredet hele sesongen.

Ved feilskyting gjelder slike regler:

- Ved felling av okser med 6-8 spir, betales et gebyr på kr. 500 pr spir utover 5.

- Ved felling av okser med 9-10 spir, betales et gebyr på kr 1.500 pr spir utover 5.

- Ved felling av okser med 11 spir eller flere, betales et gebyr på kr. 2.000 pr. spir utover 5.

Jaktlaget får beholde dyret, men geviret blir inndratt og destruert/evt. solgt til inntekt for Surnadal storviltvald.


2) Ku med en kalv fredet hele sesongen.


3) Man kan kun skyte den ene kalven fra tvillingku.


DISSE TILTAKENE INNFØRES KUN 1 ÅR OM GANGEN SOM EN PRØVEORDNING, MED MULIGHETER FOR JUSTERING GJENNOM PLANPERIODEN.