Merka dyr

Informasjon vedr. merka hjort:

Til: Hjorteviltområder og vald.

Fra: Surnadal kommune

 

Nye merka hjorter i 2024:

Det er vinteren 2024 blitt merket flere hjorter med GPS-halsbånd og øremerke her i kommunen.

Det er mulig å følge disse dyra på denne nettsida: https://kilden.nibio.no/ 

Velg "Dyreportalen". Deretter "Hjortmerk". Så kan en velge dato intervall.


De dyra som er merka i Surnadal kommune i 2024 heter:

Surnadal_Bukk_Green_14

Surnadal_Kolle_Green_11

Surnadal_Kolle_Green_12

Surnadal_Kolle_Green_15
Surnadal_Kolle_Green_395

Kartsida fungerer best på PC eller Mac med stor skjerm.


Felling av merka hjort og kvoter.

Det går fortsatt fleire merkadyr ute etter hjortmerk-prosjektet vi gjennomførte i perioden 2007 – 2015.

Det kjem innimellom spørsmål om ein kan felle slike dyr, og om dei går på ordinær fellingskvote.

Her er opplegget omkring det å felle merka hjort:

1.       Merka hjort med øremerke kan felles i henhold til tildelte kvoter.

           Det blir ikkje gitt noko ekstrakvoter for å få tatt ut disse dyra med øremerke.

 

2.       Merka hjort som har både øremerke og GPS-halsbånd kan også felles i henhold til tildelte kvoter. 

           Det blir heller ikkje gitt noko ekstrakvoter for å få tatt ut disse dyra med GPS-halsbånd.

           GPS-halsbånda er av gammal type og skal ikkje gjennbrukast i nye prosjekt. 

 

Viss det blir skutt merkadyr så ber vi om at skjema blir utfylt. 

Skjemaet finn du her: Link til skjema her.

Forklaring for utfylling finn du på side 2 på skjemaet.

 Mere info her: Informasjon om merka hjort.


Etter eventuell felling skal dette leverast inn til Surnadal kommune v/Tore Gjul:

- Hele underkjeven skal takast ut leverast inn.

- Ta av øremerket og lever det inn.

- Eventuelt GPS-halsbånd skal leverast inn.

- Fyll ut skjema og lever det inn.


Informasjon om merkeprosjekt på hjort, både pågående og avslutta prosjekt finner du her:  https://www.nibio.no/prosjekter/hjortmerk