Merka dyr

Informasjon vedr. merka hjort:

Til: Hjorteviltområder og vald.

Fra: Surnadal kommune

 

Nye merkadyr 2024:

Det er vinteren 2024 blitt merket flere hjorter med GPS-halsbånd og øremerke her i kommunen.

Det er mulig å følge disse dyra på denne nettsida: https://kilden.nibio.no/ 

Velg "Dyreportalen". Deretter "Hjortmerk". Så kan en velge dato intervall.

Kartsida fungerer best på PC eller Mac med stor skjerm.


Felling av merka hjort og kvoter.

Det går fortsatt fleire merkadyr ute etter hjortmerk-prosjektet vi gjennomførte i perioden 2007 – 2015.

Det kjem innimellom spørsmål om ein kan felle slike dyr, og om dei går på ordinær fellingskvote.

Her er opplegget omkring det å felle merka hjort:

1.       Merka hjort med øremerke kan felles i henhold til tildelte kvoter.

           Det blir ikkje gitt noko ekstrakvoter for å få tatt ut disse dyra med øremerke.

 

2.       Merka hjort som har både øremerke og GPS-halsbånd kan også felles i henhold til tildelte kvoter. 

           Det blir heller ikkje gitt noko ekstrakvoter for å få tatt ut disse dyra med GPS-halsbånd.

           GPS-halsbånda er av gammal type og skal ikkje gjennbrukast i nye prosjekt. 

 

Viss det blir skutt merkadyr så ber vi om at skjema blir utfylt. 

Skjemaet finn du her: Link til skjema her.

Forklaring for utfylling finn du på side 2 på skjemaet.

 Mere info her: Informasjon om merka hjort.


Etter eventuell felling skal dette leverast inn til Surnadal kommune v/Tore Gjul:

- Hele underkjeven skal takast ut leverast inn.

- Ta av øremerket og lever det inn.

- Eventuelt GPS-halsbånd skal leverast inn.

- Fyll ut skjema og lever det inn.


Informasjon om merkeprosjekt på hjort, både pågående og avslutta prosjekt finner du her:  https://www.nibio.no/prosjekter/hjortmerk