Kontakt

Epostadresse til Surnadal storviltvald:  viltisurnadal@gmail.com

Leder: Ståle Ansnes, tlf 90162280.           

Her er kontakt informasjon til styret i Surnadal storviltvald:


Faste medlemmer i styret for perioden 2024 - 2025:                                                       

       Representerer                                                  Navn                                         Funksjon i styret            Tlf                                Epost

Todalen hjorteviltområde                           Ståle Ansnes                        Styreleder                          90162280                ansnesstale@gmail.com

Midtre Surnadal hjorteviltområde         Knut Østbø                          Kasserer                              92441507               knut.oestboe@gmail.com

Kvanne hjorteviltområde                             Bergsvein Brøske             Styremedlem                    91175355               bergsvein.broeske@alti.no

Nordmarka hjorteviltområde                    Arold Moen   Styremedlem                    90503524                arold@roaldmoen.no

Øvre Surnadal  hjorteviltområde            Olai Solem                           Styremedlem                    45204877                olai.solem@outlook.com

Årnes-Glærum hjorteviltområde            Sjur G. Skuggevik              Styremedlem                    90884428               sjur.skuggevik@outlook.com

Åsskard hjorteviltområde                           Nils Gunnar Sætherø      Styremedlem                     95083417              nigus@equinor.com


Innleid sekretær:                                              Gøran Bolme                                                                           93088652               viltisurnadal@gmail.com

Web-redaktør:     Tore Gjul     91303388               tore.gjul@surnadal.kommune.no