Fellingssatistikk

Her finner en fellingsstatistikk fra 2019 i Surnadal storviltvald og oppsummering av 1. planperiode:

Tildelt og felt Hjort 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf
Tildelt og felt Elg 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf
Tildelt og felt Rådyr 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf