Fellingssatistikk

Her finner en fellingsstatistikk fra 2023 i Surnadal storviltvald og oppsummering av 2. planperiode (2020-2023):

Tildelt og felt Hjort 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf
Tildelt og felt Elg 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf
Tildelt og felt Rådyr 2019, oppsummering 1.planperiode.pdf