Jaktfelt inndeling

Her er informasjon om jaktfelt i Årnes - Glærum hjorteviltområde:

Jaktfelt og jaktlag, Årnes-Glærum.docx

Her er info-ark for bruk av www.settogskutt.no :

Info-ark,SettOgSkutt.no,Årnes-GlærumHjorteviltomr,2019.pdf