Intern plan

Driftsplan for hjortevilt i Åsskard hjorteviltområde, for 2016 - 2019 finner du her: