Jaktfelt inndeling

Her er informasjon om jaktfelt i Åsskard hjorteviltområde:

Inndeling i jaktfelt, Åsskard hjorteviltområde.pdf

Her er info-ark for bruk av www.settogskutt.no :

Info-ark,SettOgSkutt.no,Åsskard-Hjorteviltomr,2019.pdf