Info fra styret

Under her finner du informasjon fra styret i Øvre Surnadal hjorteviltområde:

3 Info fra styret, Øvre Surnadal.docx