Intern plan

Her finner du "Plan for hjortevilt for Øvre Surnadal hjorteviltområde, for perioden 2017 - 2019.

Plan for hjortevilt, Øvre Surnadal Hjorteviltområde. Til hjemmesida.pdf