CWD - Prøvetaking

Denne siden inneholder informasjon om CWD (Skrantesjuke).

Her finner du brev om kartlegging av skrantesjuke i 2020.


Her finner du informasjon om kartleggingsprogrammet av CWD i 2018-2020:


Surnadal kommune er ikke blant de kommunene som er med i CWD-kartlegginga i 2018, 2019 og 2020.

Men vi ber om at det blir tatt prøver av hjort, elg eller rådyr som:

  • er tydelig tynn og mager
  • viser unormal adferd


Surnadal kommune har liggende en del jegerpakker, som en kan få ved å henvende seg til Tore Gjul på tlf 91303388.


Her er linker til videoer som viser hvordan en tar hjerneprøve og lymfeprøve: