CWD - Prøvetaking

Denne siden inneholder informasjon om CWD (Skrantesjuke).

Her finner du informasjon om kartleggingsprogrammet for skrantesjuke:


Surnadal kommune er ikke blant de kommunene som er med i CWD-kartlegginga i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Men vi ber om at det blir tatt prøver av hjort, elg eller rådyr som:

  • er tydelig tynn og mager

  • viser unormal adferd


Surnadal kommune har liggende en del jegerpakker, som en kan få ved å henvende seg til Tore Gjul på tlf 91303388.


Her er linker til videoer som viser hvordan en tar hjerneprøve og lymfeprøve: