Føring av sett og skutt

Settogskutt.no

Settogskutt.no og Hjorteviltregisteret er nå slått sammen til felles internettside.

Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på hjorteviltregisteret.no. Jeger logger seg inn med sitt jegernummer og fødselsdato.


Her finner du veileding for føring av sette dyr, skutte dyr og slaktevekter:

Sett og skutt - Ny løsning for jakta 2019.pdf