Føring av sett og skutt

Settogskutt.no

Settogskutt.no og Hjorteviltregisteret er nå slått sammen til felles internettside. 

Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på hjorteviltregisteret.no.  eller på appen Sett og skutt.  Logg inn med ditt jegernummer og fødselsdato.

Her finner du veiledning for føring av sette dyr, skutte dyr og slaktevekter:

Sett og skutt - Ny løsning for jakta 2019.pdf

Her finner du veiledning for registrering av rådyr i Sett og skutt appen:

Registrer rådyr appen Sett og skutt.pdf

Her finner du veiledning for elektronisk fellingsrapport for rådyr, for valdansvarlig:

Elektronisk fellingsrapport rådyr - Valdansvarlig.pdf
Epost fra Naturdata 18-8-2023.pdf