Kvanne hjorteviltområde

Kvanne hjorteviltområde består av grunneiere i området, Stangvik, Kvanne, Nordvik og Lykkjebygda.

Det er ca 80 grunneiere som er medlem i hjorteviltområdet.

Tellende areal er på: 63 000 dekar.

Kart,Kvanne,1-65000,21-09-2017.pdf