Jaktfelt inndeling

Her er informasjon om jaktfelt i Kvanne hjorteviltområde.

Jaktfelt inndeling i Kvanne hjorteviltområde.pdf

Her er info-ark for bruk av www.settogskutt.no :

Info-ark,SettOgSkutt.no,Kvanne-hjorteviltomr,2018.pdf