Info fra styret

Her finner du informasjon fra styret i Midtre Surnadal hjorteviltområde.

3 Info fra styret, Midtre Surnadal.docx