Intern plan

Her finner du "Plan for hjortevilt for Nordmarka hjorteviltområde,  for perioden 2017 - 2019.

Plan for hjortevilt 2017 - 2019, Nordmarka hjorteviltområde, Til hjemmesida.pdf