Årsmøte, april 2018

Her finner du dokumenter fra årsmøte i Surnadal storviltvald, 19. april 2018.

Her er referat og årsmelding fra årsmøtet 19.04.2018.

Referat fra årsmøte,Surnadal storviltvald,19-04-2018,Scanna.pdf
Årsmelding 2017, Surnadal storviltvald.pdf

Årsmøte i Surnadal storviltvald er beramma til 19. april, kl. 19.30 på Surnadal kommunehus, kommunestyresalen.

Møteinnkalling finn du under her.

Innkalling til årsmøte,Surnadal storviltvald,19-04-2018.pdf

I tillegg til vanlige årsmøtesaker så er disse sakene til behandling:

  • Innkommet sak 1: Søknad fra Åsskard hjorteviltområde om tilleggskvote.
  • Innkommet sak 2: Bruk av restkvote av hjort fra 2017.
  • Forslag til endring av vedtekter.

Saksframlegg med forslag til vedtak finner du under her:

Årsmøtesak, Innkommet sak 1, frå Åsskard hjorteviltområde, revidert søknad.pdf
Årsmøtesak, Innkommet sak 2, restkvote hjort fra 2017.pdf
Årsmøtesak, Forslag om endring av vedtekter, Surnadal storviltvald.pdf