Hjorteviltområder

Surnadal Storviltvald er inndelt i 7 hjorteviltområder. Det er disse områda:

  1. Åsskard hjorteviltområde

  2. Årnes-Glærum hjorteviltområde

  3. Nordmarka hjorteviltområde

  4. Øvre Surnadal hjorteviltområde

  5. Midtre Surnadal hjorteviltområde

  6. Kvanne hjorteviltområde

  7. Todalen hjorteviltområde


Kart som viser disse områda finner du under her.

Kart-Hjorteviltområder,rev,2020.pdf