Hjorteviltområder

Surnadal Storviltvald er inndelt i 7 hjorteviltområder. Det er disse områda:

  1. Åsskard hjorteviltområde
  2. Årnes-Glærum hjorteviltområde
  3. Nordmarka hjorteviltområde
  4. Øvre Surnadal hjorteviltområde
  5. Midtre Surnadal hjorteviltområde
  6. Kvanne hjorteviltområde
  7. Todalen hjorteviltområde


Kart som viser disse områda finner du under her.

Kart-Hjorteviltområder,rev,9-5-2017.pdf