Todalen hjorteviltområde

Todalen hjorteviltområde består av grunneigerne fra område Svinvika til Kårvatn.

Det er ca 25 grunneiere som er medlem i hjorteviltområdet.

Tellende areal er på: 77 800 dekar.

Kart,Todalen,1-90000,20-09-2017.pdf